Synundersökning

Vi jobbar för att du ska få den bästa synundersökningen och hälsokontrollen av dina ögon. En synundersökning hos oss, är en allmän undersökning av synen. Detta innebär att vi gör ett antal moment, som alla syftar till att både kunna bedöma om något onormalt förekommer, dvs. om det till exempel finns tecken på någon ögonsjukdom, som i så fall skulle kräva remiss till ögonläkare, och att få fram en ordination, ett recept för nya glasögon.

Allt fler människor går regelbundet till optikern, för att på det sättet få en ”hälsoundersökning” av sin syn med jämna mellanrum, precis som man gör hos tandläkaren, dit de flesta går regelbundet.

Genom en regelbunden, och noggrann synundersökning, kan man undvika dels att nytillkomna onormala förändringar förblir oupptäckta, dels kan man uppehålla en god synkomfort genom att minska risken för att stora synförändringar inte upptäcks, och därmed slippa onödiga tillvänjningsbesvär när man skaffar nya glasögon.

En allmän undersökning kan inte göras på kortare tid än ca 45 minuter, utan att man utelämnar delmoment. Ibland måste mer tid tas i anspråk. Vår uppfattning är att man alltid skall göra en komplett undersökning, utom i undantagsfall, om man till exempel behöver följa upp något man funnit under den allmänna undersökningen. Genom att de flesta, med glasögon, besöker oss optiker kanske vartannat år eller tom mera sällan, är detta väl använd tid. Därför anser vi att man alltid skall kosta på sig en noggrann undersökning, och låta det ta den tid det kräver.

En regelbunden synundersökning är ett sätt att bibehålla sin synkomfort. Vår synundersökning följer kvalitetsnormen (SOR) inom synvård. Undersökningstid 45minuter

Linsundersökning

Som kontaktlinsbärare undersöks man oftare än än en glasögonbärare. Detta görs för att kunna upptäcka oönskade effekter av kontaktlinserna i god tid, innan skador eller annat uppkommer. Genom att kontaktlinsen sitter direkt på ögat, och kommer direkt i kontakt med hornhinna och bindehinna, samt genom att man berör ögat dagligen när man sätter in eller tar ut linserna, finns risker att man kan få biverkningar av kontaktlinserna.

Risken för biverkningar är små om man följer de anvisningar som lämnas för hur de skall skötas, och inte använder dem i situationer när det är olämpligt att bära linser. Dessa situationer går vi noga igenom med alla linsbärare dels vid starten, dels vid de uppföljande undersökningarna.

Kontaktlinsundersökningarna syftar huvudsakligen till att följa upp effekterna av linserna, och därigenom undvika oönskade effekter av linserna. Dessutom syftar de till att följa upp att kontaktlinserna passform och allmänna funktion på ögat är korrekt. En normal linsundersökning enligt ovan kan inte göras på kortare tid än ca 30 minuter utan att utelämna delar av undersökningen.

Kontaktlinsundersökning måste göras regelbundet när man använder kontaktlinser. Intervallet för undersökningarna kan variera mellan 1 år och 3månader, beroende på vilken linstyp man använder och hur ofta man använder dem. Täta undersökningar görs i speciella fall och för de som reagerar onormalt med linserna. Undersökningstid 30 minuter

Körkortsundersökning

Vid körkortsundersökning undersöks synfältet och synen med och utan en eventuell korrektion. Om du inte är känd av oss sedan tidigare, måste du ha en godkänd legitimation med dig vid undersökningen.

Du behöver inte ha blanketten för hälsodeklaration med dig, eftersom vi skriver ut den direkt från vårt system. Undersökningstid ca 15 minuter.

 

Torra ögon undersökning

En synundersökning som kompletteras med diagnos och bedömning varför ögonen är torra. Det finns inga botemedel för torra ögonen däremot finns det saker som kan lindra torra ögon symptom.

Vanliga symptom

  • Ögon känns brännande
  • Ögon känns trötta
  • Ljuskänslig
  • Dimsyn

Undersökningen tar ca 60 minuter samt en uppföljning.