glas

Bidrag för glasögon eller kontaktlinser

För barn och unga i ålder 8 -19 år (t.o.m. det år man fyller 19 år) utbetalas ett bidrag på glasögon eller kontaktlinser som uppgår till 800 kr, eventuellt överstigande belopp betalas av vårdnadshavare/kund själv. Vi har glasögon för barn och unga från 0:- med bidrag.

För att få bidrag krävs att man genomför en synundersökning.

Vi har barnglasögon i alla prisklasser!