Kom om möjligt ensam till ditt besök.

Kom inte om du har förkylningssymtom!