Vem behöver terminalglasögon?

  • Personer som i vanliga fall använder progressiva glasögon
  • Besväras av trötta ögon
  • Spänd nacke/axlar
  • Huvudvärk
  • Svårt att fokusera
  • Torra ögon
Förebygg ovan besvär med regelbunden synundersökning samt terminalglasögon vid behov.
Utdrag ur AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm

Synundersökning och glasögon för bildskärmsarbete 6 §Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet

Klicka här för att läsa hela Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna